Talabаlar haqida nizom
O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta mahsus ta'lim vazirligi oliy ta'lim muassasalari talabalari to'g'risidagi tartib o'z ichiga oliy ta'lim mussasalarining talabalar bilan bo'g'liq ichki tartib qoidalarini mujassamlashtirgan.


OLIY TA'LIM TO'G'RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDAGI BUYRUQ
Sana: 15.02.2016, 19:11