Marketing xizmati bólimi
Marketing xizmati bólimi

1. Marketing xizmati bólimi Ózbekiston Respublikasi Konstituciyasi, Talim tóǵrisidagi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ózbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyot tarmoqlarini malakali kadrlar bilan taminlash borasidagi qaror va farmonlari, amaldagi Mehnat Kodeksi, qonunchilik hamda talim sohasidagi tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlarga asoslanib ish kóradi.

2. Marketing xizmati bólimining maqsadi

Talim xizmatlari bozorida oliy talim muassasasi faoliyat kórsatishining aniq strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish uchun bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha kadrlar tayyorlash va ularni ishga taqsimlash jarayonini istemolchilar (ish beruvchilar) tomonidan bólǵusi mutaxassis shaxsiga qóyilgan talablarni bajarishga yónaltirish hamda bu jarayonga rahbarlik qilish, reklama-axborotni rejalashtirish va uni olǵa siljitish raǵbatini taminlash, bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirishni amalga oshirish hamda talim xizmatlari kórsatishga óz vaqtida tayyorgarlik kórish, shartnomalar tuzishni tashkil qilish hamda nazoratga olishdan iborat.

3. Marketing xizmati bólimining vazifalari


- Talim xizmatlari bozorida marketing tadqiqotlarini uzluksiz amalga oshirib, talim xizmatlariga qóyilgan, yani bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha bitiruvchilarning kasbiy mahoratini (malakaviy sifatlarini) órganish hamda ularning ish beruvchilar (istemolchilar) talablariga muvofiqligini aniqlash.

- Respublika iqtisodiyoti va ijtimoiy soha tarmoqlarida bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha raqobatli talim xizmatlarining paydo bólishiga olib kelishi mumkin bólgan xizmatlar bozori konyukturasining ózgarishini tahlil qilish hamda yangicha rivojlanish yónalishlarini belgilash.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha talim xizmatlari bozori va konyukturasiga tasir kórsatuvchi turli xil omillar (segmentlar) órtasidagi ózaro aloqalarni tahlil qilish asosida bitiruvchilarni oldindan ishga taqsimlash tizimini tashkil qilish va amalga oshirish.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha bitiruvchilarga talab va takliflar nisbatini óz ichiga olgan holda ishga taqsimlash obektlari talim xizmatlari istemolchilari (ish beruvchi korxonalar, turli mulkchilik shakliga ega bólgan tashkilotlar - davlat va mahalliy boshqaruv organlari, davlat va nodavlat tashkilotlari va h.k.) tuzilmasini baholash, geografik joylashishini aniqlash va guruhlash, potencial imkoniyatlarini tashxis qilish orqali tóliq malumotlar bankini yaratish.

- Joriy yil bitiruvchilari haqida (talim yónalishlari va mutaxassisliklar kesimida davlat granti va tólov-shartnoma asosida kunduzgi va sirtqi talim shakllari bóyicha familiyasi, ismi-sharifi kórsatilgan holda) malumotlar bankini yaratish.

- Respublika va tegishli hududlar (viloyatlar) iqtisodiyoti hamda ijtimoiy soha tarmoqlarining rivojlanish istiqbollarini hisobga olgan holda yangi talim (tayyorlov) yónalishlari yoki mutaxassisliklarini ochish, shuningdek talim xizmatlari bozori talablariga javob bermaydiganlarini tóxtatish bóyicha takliflar tayyorlash, etarlicha ish beruvchiga ega bólmagan bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari róyxatini aniqlash.

- Talabalar qabuli kórsatkichlarini aniqlash maqsadida ish beruvchilar (korxona va tashkilotlar)ning mavjud talim (tayyorlov) yónalishlari yoki mutaxassisliklarga bólgan talablari (buyurtmalari)ni hisobga olgan holda davlat grantlari va tólov-kontrakt bóyicha joriy va istiqbolli buyurtmalar portfelini shakllantirish.

- Oliy talim muassasasining bitiruvchilarni ishga taqsimlash bóyicha komissiyasini tashkil etish, taqsimot komissiyasi tomonidan ish beruvchi muassasa, korxona va tashkilotlarning kadrlarga bólgan real ehtiyojlariga muvofiq bitiruvchilarni ishga taqsimlash rejalarini (dastlabki, aniqlashgan) ishlab chiqish va yakuniy taqsimotni ótkazib, uning natijalari bóyicha bitiruvchilar shaxsiy taqsimot qaydnomasini tuzish hamda umumlashtirish.

- Oliy talim muassasasining bitiruvchilarni ishga taqsimlash bóyicha komissiyasi faoliyati uchun zarur bólgan bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha har bir bitiruvchining reytingi va malakaviy sifatlari tóǵrisida tavsifnoma, bitiruvchilarning qaysi muassasa, tashkilot yoki korxonada ishlashini xoxlashiga oid anketa sórovlari natijalari va ish beruvchilar (istemolchilar)dan korxona yoki tashkilotdagi mavjud mehnat hamda maishiy-madaniy shart-sharoitlar, ish haqi miqdorlari haqidagi malumotlarni tayyorlash.

- Bitiruvchilarni ishga taqsimlash va ularning joylashishiga oid barcha zaruriy hujjatlarni (diplomdan kóchirma, ishga yuborilganlik tóǵrisida yóllanma, taqsimot komissiyasi qarori, shaxsiy taqsimot qaydnomasi) tayyorlash, rasmiylashtirish va bitiruvchilarga topshirish.

- Taqsimot komissiyasi tomonidan ishga taqsimlangan yosh mutaxassislardan tushgan arizalarini kórib chiqish va echim qabul qilish, zarur va asoslangan hollarda qayta taqsimlash yoki mustaqil ishga joylashish jarayonini amalga oshirish uchun oliy talim muassasasi komissiyasiga murojaat etish.

- Ishga taqsimlangan va joylashgan bitiruvchilardan ishga yuborilganlik tóǵrisidagi yóllanmalarning bólagini tóliq qabul qilib olish va ularning taqsimot yoki qayta taqsimot (shu jumladan, mustaqil ishga joylashish) hamda mutaxassisligi bóyicha korxonalar va tashkilotlar kesimida ishga joylashuvi haqida tóliq yakuniy malumotlar bankini yaratish.

- Bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertaciyalariga rahbarlik hamda DAK tarkibiga ish beruvchi (buyurtmachi) korxona va tashkilotlarning yuqori malakali mutaxassislarini jalb etish.

- Ish beruvchi korxona va tashkilotlar bilan kadrlar tayyorlash, ularni ishga joylashtirish, óquv-ilmiy-ishlab chiqarish markazlari (poligonlari, amaliyot bazalari) tashkil etish bóyicha asosnoma va takliflar tayyorlash hamda moddiy-texnik hamkorlikka oid shartnomalar tuzish, shuningdek ular bilan qaytar aloqalarni órnatish.

- Joriy yilda va ótgan yillar davomida ishga joylashgan yosh mutaxassislar bilan qaytar aloqalar órnatish, zaruriy hollarda ularga amaliy-uslubiy yordamlar kórsatish, maslahatlar berish hamda mehnat faoliyati natijalarini umumlashtirish.

- Yangi óquv yili qabul rejasining bajarilishi (davlat grantlari va tólov-kontrakt bóyicha qabul rejasi, tushgan arizalar, konkurs, qabul qilingan talabalar soni, ularning kurslar, talim yónalishlari (mutaxassisliklar) bóyicha taqsimlanishi, óqitish tillari va h.k.) haqida malumotlar bankini yaratish.

- Yangi óquv yilida davlat grantlari asosida qabul qilingan talabalar bilan oliy talim muassasasi órtasida óqishni tugatgandan sóng ishga taqsimlangan joyida 3 yil ishlab berishi tóǵrisida ikki tomonlama shartnomalar tuzish.

- Talabalarning ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti bazalarini aniqlash maqsadida korxonalar, tashkilotlar va xususiy xójaliklar bilan aloqalar órnatish hamda shartnomalar tuzish, ish beruvchilar (istemolchilar)ning bitiruvchilar haqidagi fikrlari (etirozlari, yosh mutaxassisning kamchiliklari, rad qilinishi sabablari) va talim sifatini oshirishga oid takliflari asosida amaldagi talim mazmuniga muayyan ózgartirishlar kiritish bóyicha tavsiyalar tayyorlash.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha talabalarning kasbiy mahoratini oshirish va bitiruvchilarni ishga taqsimlash borasida oliy talim muassasasining tegishli bólinmalari (turli ilmiy-uslubiy kengashlar, ilmiy, óquv-uslubiy bólinmalar, fakultetlar, kafedralar va h.k.) bilan hamkorlik qilish, ular tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar samaradorligini tahlil qilish va baholashda ishtirok etish, umumiy marketing siyosatini amalga oshirishda barcha tegishli bólinmalar faoliyatini muvofiqlashtirish.

- Talim xizmatlari halqaro bozori bóyicha marketing izlanishlarini olib borish va tahliliy xulosalar tayyorlash.

- Ish beruvchilar (istemolchilar)ga axborotlar vositasida tasir kórsatish yóllarini tanlash, ommaviy axborot vositalari (gazetalar, jurnallar, radio-televidenie, elektron aloqa, veb-sayt) orqali bitiruvchilar tóǵrisida (viloyatlar bóyicha talim yónalishlari, mutaxassisliklar kesimida) malumotlar elon qilinishini, oliy talim muassasasi veb-saytida joylashtirilishini, malumotnomalar nashr qilish va ularning istemolchilar (ish beruvchilar)ga etkazilishini taminlash, reklamalar mazmuni, reklama modullarining xomaki nusxalari, maqolalar matnlari, video- i audiotasmalar scenariylarini tayyorlashda ishtirok etish.

- Yuqori (bitiruvchi) kurslar talabalarida kasbiy mahorat sifatlarining bakalavr (magistr) malumot darajasiga va ish beruvchilar (istemolchilar) talablariga muvofiq shakllanishi jarayonini órganish, tahlil qilish hamda marketing izlanishlari natijalari tahlilidan kelib chiqqan holda raqobatbardosh bitiruvchi shaxsini shakllantirish maqsadida fakultetlar, tegishli kafedralar va ilmiy, óquv-metodik bólimlarga buyurtmachilar (istemolchilar) tavsiyalarini taqdim etish.

- Turdosh oliy talim muassasalarida bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha tayyorlanayotgan raqobatli bitiruvchilarning kasbiy mahorati darajasi, ularning ustunligi va kamchiligini baholash hamda óz bitiruvchilari bilan taqqoslash.

- Oliy talim muassasasida magistr darajali ilmiy-pedagogik kadrlarga bólgan ehtiyojni aniqlash va Oliy va órta maxsus talim vazirligining bitiruvchilarni ishga taqsimlash va yosh mutaxassislar faoliyatining monitoringini olib borish ishlarini muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyasiga taqdim etish.

- Kadrlarga bólgan real ehtiyojlar va bitiruvchilarni yakuniy ishga taqsimlash natijalari haqidagi malumotlarni taalluqli vazirlik (idora)ning maxsus komissiyasi hamda ish beruvchi muassasa, korxona va tashkilotlarga davriy ravishda taqdim etish, ishga taqsimlash jarayoni nazorat rejasining bajarilishi bóyicha Oliy va órta maxsus talim vazirligiga axborotlar taqdim etish.

-. Fan-texnika yutuqlarini hisobga olgan holda hamda bakalavr va magistr bitiruvchilarning kasbiy mahorati (malakaviy sifatlari)ni yaxshilash maqsadida raqobatbardosh bólǵusi mutaxassis shaxsini takomillashtirish bóyicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha bitiruvchilarni ishga taqsimlashda yordamchi-vositachilik tuzilmalarini tanlash (hokimiyatlar, mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmalari (bólimlari), savdo-sanoat palatasi, agentliklar, ishonchli vakillar va h.k.) va ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha bitiruvchilarning imkoniyatlari va ustunliklarini namoyish qilish maqsadida oliy talim muassasasining respublika, mintaqaviy va xalqaro kórgazmalar, yarmarkalarda ishtirok etishini taminlash, muassasa hududida kórgazma va vitrinali ekspoziciyalar tashkil etish.

- Imzolangan shartnomalarga muvofiq ish beruvchilarni belgilangan muddatlarda bitiruvchilar bilan taminlash maqsadida oliy talim muassasasining barcha tegishli bólinmalari bilan talabalar qabuli va bitiruvchilarni ishga taqsimlash rejalarini muvofiqlashtirish.

- Oliy talim muassasasining tegishli bólinmalari (kengashlar, fakultetlar, kafedralar va h.k.) bilan hamkorlikda bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklarini davlat granti asosida bitiruvchilarning uch yil kafolatli ishlashi, shuningdek uch yillik majburiy ishlab berish shartini ótayotgan yosh mutaxassislarning kasbiy faoliyati, saviyasini oshirish borasidagi ishlar va ularning xizmat poǵonalaridan kótarilishiga kómaklashish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish.

- Bakalavriat yónalishlari va magistratura mutaxassisliklari bóyicha bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirish, yosh mutaxassislarning mehnat faoliyati natijalari bóyicha oliy talim muassasasining ichki hisobotini yuritish va tashkil etish, marketing xizmati bólimining yillik hisobotini tayyorlash.

4.Marketing xizmati bólimining huquqlari

Oliytalim muassasasining marketing xizmati bólimi faoliyatiga masul bólgan prorektor hamda marketing xizmati bólimi boshliǵi quyidagi huquqlarga ega:

-bólim vakolatlariga kirgan zaruriy ishlarni amalga oshirish uchun oliy talim muassasasining tegishli bólinmalaridan (ilmiy va uslubiy kengashlar, óquv va uslubiy bólinmalar, fakultetlar, kafedralar va h.k.) axborotlar taqdim qilishni talab qilish;

-oliy talim muassasasining professor-óqituvchilari va ish beruvchi (istemolchi) muassasa, korxona va tashkilotlarning etakchi mutaxassislarini (kelishuv asosida) órnatilgan tartibda marketing tadqiqotlarini ótkazish, bitiruvchilarni ishga taqsimlash hamda ular haqidagi axborotlarni tarqatish tizimini loyihalash va tashkil qilishga jalb etish;

-bitiruvchilarning kasbiy mahorati va tayyorgarlik darajasining DTS talablari va ish beruvchi (istemolchi) muassasa, korxona va tashkilotlar tomonidan qóyilgan shart-sharoitlarga muvofiqligi bóyicha fakultetlar va taalluqli kafedralar faoliyatini nazoratga olish;

-DTS doirasida ish beruvchi (istemolchi)larning talablari va tavsiyalarini hisobga olgan holda bitiruvchilarning kasbiy sifatlari va raqobatbardoshligini oshirish, talim jarayoniga ilǵor pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish bóyicha takliflar kiritish;

-ish beruvchilar (istemolchilar)ning yosh mutaxassislar haqidagi fikrlari: etirozlari, kamchiliklari va rad qilinishi sabablari va talim sifatini oshirishga oid takliflarini tahlil qilish hamda talim xizmatlari bozori talablariga javob beruvchi yangi avlod bitiruvchilarini shakllantirish bóyicha, jumladan tayanch oliy talim muassasalariga tavsiyalar berish;

-ish beruvchilar (istemolchilar)ning takliflari asosida mavjud talim metodikasi (texnologiyalari)dagi kamchiliklarni bartaraf qilish bóyicha tavsiyalar ishlab chiqish;

-bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirish bóyicha tegishli muassasa, korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshirish;

-amaldagi meyoriy hujjatlarga asoslanib, bitiruvchilarni ishga taqsimlashning mavjud tizimiga tegishli ózgartirishlar kiritish yoki uni takomillashtirish bóyicha Ilmiy kengashga takliflar kiritish;

-bitiruvchilar tóǵrisida reklamalar mazmuni va ommaviy axborot vositalari, bosma nashrlar orqali malumotlar elon qilinishi hamda istemolchilarga etkazilishi bóyicha fakultetlar, taalluqli kafedralar, qabul komissiyasi faoliyatini nazoratga olish va ularning samaradorligini baholash;

-bitiruvchilarning imkoniyatlari va ustunliklarini namoyish qilish maqsadida oliy talim muassasasi xodimlarining respublika va xalqaro kórgazmalar, yarmarkalar, uchrashuvlar va konferenciyalarda ishtirok etishini tashkil qilish;

-marketing xizmati bólimi faoliyatining asosiy yónalishlarini belgilash, xodimlar majburiyatida taalluqli masalalar majmuini aniqlash, ularning lavozim vazifalarini tasdiqlash;

-bólim xodimlarini ish-faoliyati natijalariga kóra órnatilgan tartibda raǵbatlantirish yoki choralar kórish bóyicha takliflar kiritish.

5. Marketing xizmati bólimining masuliyati


5.1. Mazkur Nizomga muvofiq yuklatilgan vazifalarning óz vaqtida va sifatli bajarilishi uchun tóliq javobgarlik oliy talim muassasasining rektori hamda marketing xizmati bólimi boshliǵi zimmasiga yuklatiladi.

5.2. Boshqa xodimlar va bólinmalar (prorektorlar, fakultet dekanlari, taalluqli kafedralar mudirlari, tegishli bólinmalar boshliqlari)ning masuliyat darajasi lavozim vazifalariga muvofiq belgilanadi.

6. Marketing xizmati bólimining tuzilishi va moliyaviy taminlanishi


6.1. Marketing xizmati bólimi oliy talim muassasasining mustaqil tuzilmasi hisoblanadi va bevosita rektorga bóysunadi.

6.2. Marketing xizmati bólimiga rahbarlikni boshliq amalga oshiradi va u oliy talim muassasasining marketing xizmatiga taalluqli barcha bólinmalari faoliyatini muvofiqlashtiradi.

6.3. Marketing xizmati bólimi xodimlarining soni oliy talim muassasalarining namunaviy shtat birligi asosida shakllantirilib, shtatlar jadvali rektor tomonidan tasdiqlanadi.

7. Marketing xizmati bólimi faoliyatini tashkil etish,


boshqarish va nazoratga olish

7.1. Marketing xizmati bólimi faoliyati oliy talim muassasasi rektori tasarrufida bóladi.

7.2. Marketing xizmati bólimi óz faoliyati natijalari bóyicha oliy talim muassasasi Ilmiy Kengashida har joriy yilda kamida bir marta hisobot beradi.

7.3. Marketing xizmati bólimi óziga yuklatilgan vazifalar ijrosi bóyicha tegishli malumotlarni belgilangan shakl va muddatlarda Oliy va órta maxsus talim vazirligiga taqdim etadi.

7.4. Marketing xizmati bólimi faoliyati Oliy va órta maxsus talim vazirligi tomonidan muvofiqlashtiriladi va órnatilgan tartibda nazoratga olinadi.
Sana: 22.09.2018, 11:01
Tizimga kirish

Moodle

Tavsiya etilgan saytlar
Kalendar
«     2018    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930