Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында Карақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллық байрамы мүнәсибети менен «Конституция-бизиң таянышымыз» атамасындағы ушырасыў болып..
Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы талаба жаслары Самарқанд хам Бухара қаласында..