Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында 2018 жыл 4-апрель күни Уллы қазақ шайыры ҳәм ойшылы Абай Қунанбаевтың дөретиўшилик мийрасына арналған әдебий кеше болып өтти. Кешени филиал Руўхыйлық..