Ko'rishlar soni: 139 

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалының 7 бакалаврият тәлим жөнелислери бойынша дөретиўшилик (кәсиплик) имтиханлары пайтахтымыздағы 22-санлы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде өткерилмекте.

Бүгинги күнге шекем «Профессионал тәлим: Халық дөретиўшилиги  (Вокал атқарыўшылығы)», Халық дөретиўшилиги: (Қосық ҳәм аяқ ойын), Техноген көркем өнери (Кино, телевидение ҳәм радио сес режиссёрлығы) бағдарларында 136 абитуриент имтиханларға қатнасты, 14 талабан имтиханларға келмеди.

Дөретиўшилик (кәсиплик) имтиханлары 19-сентябрьге шекем 4 тәлим жөнелиси бойынша болып өтеди.

Абитуриентлер имтихан нәтийжелерин филиал веб сайты арқалы билип алыўы мүмкин.

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы баспасөз хызмети