Yangiliklar

ЖАСЛАРДЫ ЖӘМЛЕСТИРГЕН ФЕСТИВАЛЬ

Бәршемизге мәлим, усы жылдың 7-10-июнь күнлери аралығында республикамыздың қала ҳәм районларында «Жаңа Өзбекстан жаслары, бирлесейик!» сүрени тийкарында жаслар фестивалы ҳәм «Республика жаслар ҳаўазы» фестивалы болып өтти.

МУНАСИБ КИЙИНИШГА ЧАҚИРДИ

Ўзбекистон давлат саньат ва маданият институти Нукус филиалида диний ташкилот вакилларининг иштирокида ёшларни оммавий маданиятнинг таъсиридан йироқ бӯлишға қаратилган тарғибот ва ташвиқот тадбири бӯлиб ӯтди.

Ректор мойнақлы студентлердиң ата-аналары менен ушырасты

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты ректоры И.Юлдашев, усы институтың Жаслар менен ислесиў бойынша проректоры Э.Шермановлар филиалға болған сапарының екинши күнинде Мойнақ районында болды.

ЕКИ МӘКАН ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЫ ЖАСЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСТЫ

Бүгинги күнде елимизде жаслардың ҳуқықый санасын жетилистириў, демократиялық мәмлекет қурыў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў сыяқлы әҳмийетли сиясий процеслерде олардың белсендилигин арттырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Мине, усы мақсетте, бүгин, 28-май күни Нөкис районы “Ақмаңғыт” ППЖ ҳәм “Төктаў” МПЖда жәмлеспеген жаслар менен ислесиў, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мақсетинде ушырасыў болып өтти.

БӘРШЕНИ ВЕЛОСИПЕДТЕ ЖҮРИЎГЕ ШАҚЫРАМАН

Күнделикли турмыста ҳәр ким азанда жумыс орнына ямаса басқа да барар мәнзилине кимдур жәмийетлик транспортта, және биреўи жайаў яки велосипедте ҳәрекетленеди. Бунда көбирек жайаў жүриў, велосипед басқарыў инсан саламатлығы ушын оғада пайдалы есапланады.

«Чевар қўллар» марказида иш қизғин

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали бакалавриат таълим босқичида таҳсил олаётган талаба-қизларни касбга йўналтириш, қобилиятини юзага чиқаришда филиал қошидан санъат ва маданият соҳасига ихтисослашган «Чевар қўллар» маркази ташкил этилиб, бугунги кунда самарали иш олиб бормоқда.

МЕКТЕП ПИТКЕРИЎШИЛЕРИНЕ ҲАҚ ЖОЛ ТИЛЕДИ

Ɵмирди ағып баратырған суўға мегзетемиз. Себеби, ўақыт сол суў сыяқлы артқа қайтпайды. Мине бугин 25-май питкериўшилер күни. Ɵз ана мектебинен хошласыў аңсат емес. Себеби, 11 жыл даўамында ўстазларынан илим ҳǝм билим сырларын уйренип, оларды өз анасындай көрип баўыр басып қалады

ФИЛИАЛ ОҚЫТЫЎШЫЛАРЫ СОҢҒЫ ҚОҢЫРАЎ КЕШЕСИНЕ ҚАТНАСТЫ

Бүгин барлық орынларда «Соңғы қоңыраў» кешелери жоқары көтериңкилик жағдайда өткерилмекте. Усы жыл 25-май күни филиал профессор-окытыўшылары Елликқала районы 51-санлы ҳәм Беруний районы Халық билимлендириў бөлимине қараслы 24-санлы мектепте өткерилген соңғы қоңыраў кешесине қатнасты

ҲАҚ ЖОЛ СИЗГЕ, НӘУҚЫРАН ӘЎЛАД!

Елимиздиң барлық орынларында мектеп питкериўшилериниң «Соңғы қоңыраў» кешеси жоқары дәрежеде өткерилмекте. Усындай илажлардың бири пайтахтымыздағы 45-санлы улыўма орта билим бериў мектебинде болып өтти. Оған мектеп жәмәәти, питкериўши жаслар ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Skip to content