Yangiliklar

Баслы мақсетимиз ­ жетик қәнигелерди таярлаў

Соңғы жыллары елимизде тәлим-тәрбия системасын түпкиликли реформалаўға айрықша итибар қаратылып, жасларымыздың дүнья жүзи талаплары дәрежесинде билим алыўы, және кәсип-өнер ийелеўине, физикалық ҳәм руўхый жақтан жетик инсанлар болып жетилисиўине, қәбилетлерин жүзеге шығарыўына айрықша итибар қаратылып келинбекте.

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалына 2021-2022-оқыў жылы ушын бакалавр (сыртқы) бағдарлары бойынша қабыллаў көрсеткишлери

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалына 2021-2022-оқыў жылы ушын бакалавр (сыртқы) бағдарлары бойынша қабыллаў көрсеткишлери

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалына 2021-2022-оқыў жылы ушын бакалавр (күндизги) бағдарлары бойынша қабыллаў көрсеткишлери

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалына 2021-2022-оқыў жылы ушын бакалавр (күндизги) бағдарлары бойынша қабыллаў көрсеткишлери

РУЎХЫЙ ҲӘМ АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ БАҒДАРЫНДА НӘТИЙЖЕЛИ ЖУМЫСЛАР ЖҮРГИЗИЛМЕКТЕ

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалының жаслар менен ислесиў, руўхый ҳәм ағартыўшылық бөлими тәрепинен кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Елимизде жасларға болған итибарды еле де күшейтиў, оларды мәденият, көркем өнер, спортқа кеңнен тартыў, жасларда мәлимлеме технологияларынан пайдаланыў көнликпелерин қәлиплестириў, китапқумарлықты үгит-нәсиятлаў, сондай-ақ, ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў мәселелерине айырықша итибар қаратылып, Президентимиз тәрепинен усы …

РУЎХЫЙ ҲӘМ АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ БАҒДАРЫНДА НӘТИЙЖЕЛИ ЖУМЫСЛАР ЖҮРГИЗИЛМЕКТЕ Read More »

РОЗА ҚУТЕКЕЕВА : ОПЕРА АЙТЫП АТЫРҒАНДА МИКРОФОН ҚОЙЫЛМАЙДЫ

Қарақалпақ қосықшылық өнери туўралы сөз жүритер екенбиз, онда жағымлы ҳаўазы, айырықша таланты, бәлент лапызы менен халқымыз кеўлинен орын алып үлгерген ҳаял-қызларымыздыӊ да бар екенлиги қуўанышлы, әлбетте. Солардыӊ бири Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрыныӊ вокал артисти, Өзбекстан (2000), Қазақстан (1995), Қарақалпақстан Республикаларында (1996) хызмет көрсеткен артист, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ҳәм Өзбекстан мәмлекетлик …

РОЗА ҚУТЕКЕЕВА : ОПЕРА АЙТЫП АТЫРҒАНДА МИКРОФОН ҚОЙЫЛМАЙДЫ Read More »

Китапхана фонды жаңа әдебиятлар менен тәмийинленбекте

Жасларды билимли, озық ойлы ҳәм Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаўда китаптың орны айрықша. Китап оқыған адамның ойлаў дәрежеси кеңейип, пикирлеў қәбилети артып бара береди.

ПИТКЕРИЎ ҚӘНИГЕЛИК ЖУМЫСЛАРЫ ТАБЫСЛЫ ҚОРҒАЛДЫ

2020-2021-оқыў жылында Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты «Көркем өнертаныў» факультети «Мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин шөлкемлестириў ҳәм басқарыў» тәлим жөнелиси 4-курс студентлери питкериў қәнигелик жумысын табыслы қорғады.

Skip to content