Talabalar

Dars jadvali

I – kurs II – kurs III – kurs IV – kurs актёр.pdf актёр.pdf драм-кино.pdf актёр.pdf косык-ойын.pdf китапхана.pdf вокал.pdf драм-реж.pdf вокал.pdf драматургия.pdf драматургия.pdf маденият.pdf драматургия.pdf маденият.pdf китапхана.pdf сес.pdf кинотелеоператор.pdf оператор.pdf кууыршак.pdf фольклор.pdf китапхана.pdf сазасбап.pdf маденият.pdf маденият.pdf сес.pdf оператор.pdf режиссёр.pdf тв-реж.pdf сес.pdf сес.pdf

Iqtidorli talabalar

Қоңыратбаев Айдос – Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы «Саз-әсбап атқарыўшылығы» тәлим бағдары 2-курс студенти. 2020-жыл 1-5-март аралығында Қырғыстанда өткерилген «Бала чақ – 2020» халықаралық фестивалында мүнәсип қатнасып, I дәрежели диплом менен сыйлықланды. Фестивалда И.Юсупов сөзине «Айға шап» қобыз намасы ҳәм Алпамыс дәстанынан үзиндилер атқарды. Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты …

Iqtidorli talabalar Read More »

Skip to content