Talabalar hayoti

Филиалымыз студенти «Жылдың ең дөретиўши студенти» болды:


ТУМОР – ФИЛИАЛ ИФТИХОРИ ВА ФАХРИДИР:


Әлийшер Наўайының туўылғанына 580 жыл толды:

 408 

Skip to content