1. +998-61-224-29-02 / fart_info@edu.uz
  2. +998-97-788-94-55 / fart-info@exat.uz
uzdsminf

Энергияны каяктан аламыз

Avtor: admin
Gruppa: Jańalıqlar, Maqalalar
Sáne: 11.02.2021

Хеш нарсе ислемесенде оз-озиннен шаршап, кул-талканын шыгып солып калатугын уакытларын болама?
Озге биреу барлык энергиянды сорып алгандай, хеш нарсеге заукын болмай журсе, жетискенликке жетиу былай турсын сапалы омир суриуинде алыслайды.
Адамнын табыс колеми, бахыт бийиклиги онын бойындагы энергетиканын дарежесине байланыслы.
Кобинесе энергиямызнеден сыркылып жок болып кетеди.

Негатив ойлар

Мийди мусор ящикке айландырып, откендегини ойлап, келиспеген нарселерди еске алып, керексиз информацияларды санада услап отырыу улкен куш жигерди алып кояды. Окпе-гийнени умыт, биреуге кек саклама, мийди босатып ойды тазалыкта усла.

Уйдин патаслыгы

Атирапына сер салып кара, кийимлерин турган жерлер, мебеллердин бетиндеги шан, жууылмаган перделер, болмедеги артыкша нарсенин ози адамды басып таслайды. 100 кунде 100 заттан кутылыу практикасын ислеп кор.Ягный хар кун сайынбир артык нарсени ылактырып. Бара бара уйдеги ауранын калай озгергенин байкайсан, ески нарселердин орнына уакыт отек еле жана нарселер келе баслайды.

Жуумакланбаган ислер

Ислеймен деп ойга алган максетлеринди жазып сон орынлауга тырыс.

Кол жетпес арманлар

Арманынды жазган гезде бирден аспандагы айды сорама хазирге шаман жететугын адекват нарселерден басла. Гей бир шамадан тыс мумкиншилигине карамай жазылган арман орынланаман дегенше каншама энергияны алып кояды.

Артыкша информациялар

Уялы телефон, компютер бетиндеги артыкша информацияларды хар дайым тазалап оширип отыр. Инстаграммда керексиз сайтлардан шыгып, негатив жаналыклардан озинди аулак тут. Бунын бари козге байкалмаган менен адамга кери тасирин тийгизетугын нарселер.
Шанарагына, жумыска жумсалган энергиянын орнын тураклы турде толтырып отыр. Таза хауада сейил етип, жалгызлыкта калып, куш кууат алатугын нарсен менен шугыллан.

@psiholalbina

ӨзКӨМИ Нөкис филиалы психологы: А.Юсупова

 578