КРЕЙДЕ ЖАСАЎШЫ СТУДЕНТЛЕРДЕН ХАБАР АЛЫНДЫ

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы топар басшылары крейде жасаўшы студентлердиң ҳал-жағдайларынан хабар алды. Өткерилген илажда ханалардың тазалығын сақлаў, тез айныйтуғын азық-аўқатлық затарды көп сақламаў, газ ҳәм электр үскенелеринен пайдаланғанда қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етиў кереклиги бойынша түсиниклер берилди.
Буннан басқа да бос ўақытларын мазмунлы өткериў ҳәм руўхый дүньясының бай болыўында әдебий китаплар оқыў, шет тилин үйрениў курсларына қатнаў, спорт пенен шуғылланыў керелиги де түсиндирилди.

 130 

Skip to content