Зульфия Исраилованың туўылған күнине арналды

Өзбекстан халық шайыры, бәҳәр жырлаўшысы Зулъфия Исраилова туўылғанына 106 жыл толды. Усы мүнәсибет пенен Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында көркем-әдебий кеше шөлкемлестирилди.

Өткерилген илажда көркем өнертаныў факультети деканы Г.Ходжаметова, Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы О.Кдирниязовалар шығып сөйлеп, З.Исраилованың әдебиятымыз раўажланыўында қосқан үлеси, терең лиризм менен суўғарылған оғада тәсирли қосықлары, өмири ҳәм дөретиўшилигине тоқтап өтти.

Өзбекстан халық шайыры, Ҳамза атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ҳәм халықаралық Нилуфар сыйлығының лауреаты З.Исраилова баҳәр жыршысы, ҳаял-қызлар тематикасы шебери сыпатында тек ғана өзбек әдебиятында емес, пүткил түркий тиллес ҳәм басқа да халықлар әдебиятында өзине тән дөретиўшилик жолы менен из қалдырды.

Илаж даўамында студент-жаслар тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы жыйналғанлар нәзерине усынылды.

 130 

Skip to content