МЕКТЕП ОҚЫЎШЫЛАРЫНА КИТАП САЎҒА ЕТИЛДИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 6-ноябр сәнесинде «Өзбекстанның жаңа раўажланыў дәўиринде тәлим-тәрбия ҳәм илим-билимлендириў тараўларын раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-6108-санлы пәрманы қабыл етилген еди. Пәрманға тийкар улыўма орта билим бериў мектеплеринде билимлендириўдиң сапасын арттырыў, мектеп питкериўшилерин жоқары оқыў орынларына оқыўға кириўге болған қызығыўшылығын арттырыў мақсетинде Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы Елликқала районы Халық билимлендириў бөлимине қараслы 51-санлы улыўма орта билим бериў мектебине бекитилген.
Филиал зийрек студентлердиң илимий изертлеў искерлигин асырыў бөлими сектор баслығы Д.Пахратдинов мектеп оқыўшылары менен ушырасты. Ушырасыўда мектеп оқыўшылары менен сәўбетлесип, оларға әдебий китаплар саўға етди.
Өз гезегинде мектеп оқыўшылары миннетдаршылық сыпатында шайыр дөретпелеринен қосықлар оқып берди.

 132 

Skip to content