Филиалда атақлы өзбек кино көркем өнери ғайраткерлери

Бүгин Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында атақлы өзбек кино көркем өнери ғайраткерлери режиссёр, сценарист, актёр Ҳилол Насимов, Өзбекстан мәмлекетлик драма театры директоры Баҳром Усмонов, белгили оператор Умид Маликовлар мийманда болды.

Дәслеп мийманларда филиал директоры А.Аяпов күтип алды ҳәм олардын дөретиўшилик жумысларында табыслар тиледи. Буннан соң кино көркем өнериниң шебер қәнигелери студент-жаслар менен биргеликте мастер-класс шөлкемлестирди.

– Бугинги күнде саҳна сөзи, драманың не екенлиги, дөретпениң тамашагөйлерге эстетикалық заўық бағышлаўы ҳәм кино мазмуны деген түсиниклерге ийе болмаған режиссёрлар, тәрбиялық харектери дерлик болмаған кинодөретпелер көбейип кетти. Бул жердеги студент-жаслардың көзиндеги от, олардың оғада үлкен қызығыўшанлығы менде үлкен тәсир қалдырды. Биз ойлаймыз, бул жерде билим алып атырған студентлер усы бағдарда өз үстинде изленислерин даўам еттирсе олардан жақсы кино жанкүйерлери шығады, – дейди атақлы режиссёр ҳәм актёр Ҳилол Насимов.

Өткерилген мастер-класта филиал студентлери өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.   

 71 

Skip to content