Ректор мойнақлы студентлердиң ата-аналары менен ушырасты

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты ректоры И.Юлдашев, усы институтың Жаслар менен ислесиў бойынша проректоры Э.Шермановлар филиалға болған сапарының екинши күнинде Мойнақ районында болды.

Дәслеп мийманлар районға киреберистеги Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты, усы институттың Ферғана аймақлық ҳәм Нөкис филиаллары тәрепинен шөлкемлестирилген «Қоқан бағы»нда болып, ол жерде өсип турған түрли декоратив ҳәм мийўе нәллерди көзден кеширди. Илажда бағды еле де гүллендириў ҳәм өсип турған мийўе ағашлардың агротехникалық тәрбия жумысларына айрықша итибар қаратыў  кереклиги бойынша пикир-усыныслар билдирилди.

Буннан соң, Ректор И.Юлдашев ҳәм филиал директоры А.Аяповлар филиалға жеңиллик тийкарында қабыл етилген 5 студенттиң ата-анасы менен ушырасты. Илажда елимизде жаслар ушын жаратылған имканиятлардан нәтийжели пайдаланып перзентлериниң студент болыў бахтына ерискени менен қутлықлап, келешекте илим, мәденият ҳәм көркем өнер тараўының раўажланыўына мүнәсип үлес қосатуғын маман қәнигелер болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

Илаж соңында мийманлар Қарақалпақстан Республикасы тарийхы ҳәм мәденияты мәмлекетлик  музейиниң филиалы ­ Мойнақ экология музейинде болып, ол жерде Арал теңизиниң кешеги ҳәм бүгинги көринислери, балық консерва заводының турмысы, ҳайўанат дүньясы ҳәм басқа да көплеген экспонатлар  менен танысты.

Илажға Мойнақ районы ҳәкими Е.Еденбаев қатнасты.

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы баспасөз хызмети.

 72 

Skip to content