Есап-санақ жумыслары ўақтында алып барылмақта

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы бухгалтерия бөлими филиалдың есап-санақ жумысларын алып барады. Бул жумысларды жүргизиўде бөлим хызметкерлериниң орны айрықша.

Ҳәзирги ўақытта бөлимде 5 хызметкер жумыс ислеп келмекте. Әйне пайытта филиал бас есапшысы М.Ҳабипова профессор-оқытыўшылар менен хызметкерлердиң айлық ис ҳақыларын ҳәм студентлердиң стипендияларын төлеп бериўде есап-санақ жумысларын алып бармақта. 

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы баспасөз хызмети.

 56 

Skip to content