Uzdsmi-NF.uz Logo

Дата публикации пятница, 6 ноября, 2020

Жаңа Өзбекстан креатив мәдениятты раўажландырыў жолында

2020–жылдыӊ 31-октябрь күни Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер институты ҳәм Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер институты Нөкис филиалы, Британия Кеңесиниӊ Өзбекстандағы ўәкилликханасы менен биргеликте «Өзбекстанда мәденият ҳәм көркем өнер тараўын раўажландырыўда креатив исбилерменликтиң орны» атамасындағы Халықаралық илимий-әмелий онлайн семинар болып өтти.

Илажды ӨзМКӨМИ «Мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин шөлкемлестириў ҳәм басқарыў» кафедрасы доценти М.Юлдашева кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды. Өзбекстан Республикасы Мәденият Министрлиги басқарма баслығы Ф.Джураев, Қарақалпақстан Республикасы И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем өнер музей директоры Г.Изентаева, Қарақалпақстан халық жазыўшысы, «Билим» баспасы директоры М.Нызанов, Өзбекстан Республикасы Өнермент бирлеспеси Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы орынбасары С.Мадаминова, Исбилермен ҳаял шөлкеми ағзасы Шоманай районы өнерменти А.Наўбетова, Өзбекстан Республикасы художниклер аўқамы художник-өнермент М.Алламбергенова, «Oxus culture» мәденият орайы баслығы Х.Атоев, ӨзМКӨМИ «Мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин шөлкемлестириў ҳәм басқарыў» кафедрасы доценти Б.Салайдинов, О.Дусмухамедов, ҳәм де Нөкис филиалы «Мәденият ҳәм китапхана искерлиги» кафедрасы баслығы Г.Сапарбаевалар кең турде баянат жасады.

Илажға Республикамыздағы ЖОО профессор-оқытыўшылары, ҒХҚ ўәкиллери, мәденият ҳәм көркем өнер тараўының илимий-хызметкерлери ҳәм студент жаслар қатнасты. Баянат жасаған исбилерменлер өз исбилерменлигин қалай жолға қойғанынлығын хәм креатив идеялар тийкарында өз бизнес режелерин жаратқанын ҳәм де қандай машқалаларға дус келгенлиги, жетискенликлери хаққында айтып берди.

Илимий-әмелий онлайн семинардыӊ мақсети Президентимиз Ш.Мирзиёевтиӊ 2018-жыл 1-августдағы «Мәденият ҳәм көркем өнер тараўында мәмлекетлик-жеке шерикликти раўажландырыў ушын шараятлар жаратыў ис-илажлары ҳаққында» ғы қарарының орынланыўы ҳәм оны еледе жәмийетимиз турмысына еңгизиў, үгит-нәсиятлаўға бағдарланды.

Қарарға бола, мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелериниӊ имаратларын мәмлекетлик емес шөлкемлерге коммерция тийкарында бериў, мәмлекетлик емес мәкемелерди шөлкемлестириў, төмен искерлик алып барып атырған орайларды аталыққа бериў, нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте «ноль» ставкада пайдаланыўға бериў ҳәм сатыў бойынша түсиниклер берилди.

Тараўға шет ел инвестицияларын қамтыў, исбилерменликти басламақшы болған жасларға болса, буннан былай қолайлы шараятлар жаратылады ҳәм төмендеги имканиятлар менен тәминленди:

Жеке-шериклик мал-мүлк тийкарында шөлкемлестирилген мәмлекетлик емес мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин материаллық-техникалық, экономикалық ҳәм методикалық тәмийинлеўге жәрдем бериў, аталық формасындағы қайырқомлық искерлигин алып барыўға жәрдемлесиў бойынша мүмкиншилик жаратылады ҳ.т.б.

Мәмлекетимиз тәрепинен жаратылған имканиятлардан пайдаланып мәденият тараўында исбилерменлик пенен шуғылланыўшы шахсларға кең көлемли мүмкиншиликлер жаратыў бүгинги күнде тараўдыӊ алға қойған баслы стратегиясынан бири.

Ҳүрметли Президентимиздиӊ мәденият – бул халқымыз, жәмийетимиздиң көриниси. Биз Өзбекстанның жаңа көринисин жаратыўға кирискен екенбиз, буны, әўели миллий мәдениятымызды раўажландырыўдан баслаўымыз лазым – деген баҳалы пикирлерин басшылққа алып көркем өнер ҳәм мәдениятымызды раўажландырыўда ҳәр биримиз өз үлесимизди қосыў кереклигин умытпаўымыз керек. Себеби, жаңа Өзбекстанды – жаңа раўажланған мәденият пенен бирге қурамыз.

Жоқары дәрежеде өткерилген онлайн илимий-әмелий семинарға 200 ден аслам қатнасыўшы қатнасты. Илаж даўамында қатнасыўшылар өзлериниӊ қызықтырған сораўларына жуўаплар алды. Семинар соңында илажды өткериўде пидәкерлик көрсеткени ушын Б.Салайдиновқа, қарақалпақ мәденияты ҳәм көркем өнеринде креатив исбилерменликти жүзеге шығарыўда хәм оны үгит-нәсиятлаўда айрықша белсендилик көрсеткени ушын Г.Сапарбаева ҳǝм Бекжановаға терең миннетдаршылық билдирилди.

Асылбек ҚОЛҚАНАТОВ ӨЗМКӨМИ Нөкис филиалы студенти

  • National flag of Uzbekistan
  • National symbolics of Uzbekistan
  • National anthem of Uzbekistan