Pitkeriw qa’nigelik jumisin qorgaw

Kafedrasi  Kafedra baslig’iTa’lim jo’nelisi  Kursi  Komissaya quramiIlmiy ha’m ko’rkem basshisi  Sa’nesi ,waqti  Silteme 
1Rejissura ha’m aktyor sheberligi kafedrasi  L.Urazimbetova  Aktyorliq ko’rkem o’neri:drama teatri ha’m kino aktyorligi4Arzixan Nawrizova
Kurbanbay Ka’lendarov
Gulmira Nurillaeva
J.Sultanbaev, L.Urazimbetova23.06.2022
10:00de Ulken zal
Koriw
2Rejissura ha’m aktyor sheberligi kafedrasi  L.Urazimbetova  Rejissyorliq:quwirshaq teatr  rejissyorligi4Arzixan Nawrizova
Kurbanbay Ka’lendarov
Gulmira Nurillaeva
 
N.Primbetova20.06.2022 10:00de Ulken zalKoriw
3Texnogen ha’m dramaturgiya sheberligi kafedrasi  K.Zaretdinov  Ko’rkem  o’nertaniw: Saxna ha’m ekran ko’rkem-o’neri dramaturgiyasi4Saylawbay Jumag’ulov
Adilbek Seytov
Muxabbat Aytbeva
G.Raxmanova .J Xojanov Q.Qalekeev
M.Xojanova
21.06.2022
9:00de Ulken zal
Koriw
Koriw
4Texnogen ha’m dramaturgiya sheberligi kafedrasi  K.ZaretdinovTexnogen korkem o’neri:kino,televideniye ha’m radio ses rejissyorlig’i4Genjebay Qayratdinov
Aybek To’reev
RustemNiyetullaev 
K.Zaretdinov Q.Jumanov22.06.2022 9:00de Berdaq atindag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik akademiyaliq muzikali teatriKoriw
5Texnogen ha’m dramaturgiya sheberligi kafedrasi  K.ZaretdinovKino -teleeoperatorliq4Asenbay Asqarov
Aybek To’reev
Maxmud Yusupbaev
A.Asqarov M.Tajimuratov22.06.2022 9:00de Berdaq atindag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik akademiyaliq muzikali teatriKoriw
6Xalq do’retiwshiligi kafedrasiZ.BekbergenovXaliq do’retiwshiligi:vocal atqariwshilig’i4Qutekeeva Roza
Aytniyazova Eliza
Abdullaeva Ulbiybi
Q.Zaretdinov G.Xodjametova17.06.2022
10:00de Ulken zal
Koriw
7Ma’deniyat ha’m kitapxana iskerligi kafedrasiG.SaparbaevaMa’deniyat ha’m ko’rkem o’ner mekemelerin sho’lkemlestriw ha’m basqariw4Ayapbergen Allanov
Saparbaeva Gulshira
Abipova Gulmira
G.Abipova G Saparbaeva G Eshbaeva L.Urazova S.Baltaniyazov A.Prekeeva
J.Shaniyazov A.Ayapov
24.06.2022 09:00de Ulken zalKoriw
8Ma’deniyat ha’m kitapxana iskerligi kafedrasiG.SaparbaevaKitapxanashiliq ha’m bibliografiya4Nawrizbaeva Qarshig’a
Sharipova  Dilbarxan Saparbaeva  Gulshira
M.Xudaybergenova D.Eshbaeva L.Yrazova Q.Nawrizbaeva D.Aytimova S.Baltaniyazov J.Shaniyazov25.06.2022
09:00de Ulken zal
Koriw

 1,174 

Paydalı derekler