1. +998-61-224-29-02 / fart_info@edu.uz
  2. +998-91-394-96-77 / fart-info@exat.uz
uzdsminf

Monitoring va ichki nazorat bo’limi

Doshanov Shaxmardan Muratbaevich
Bo’lim uslubchisi

Telefon: +99893-360-07-21

Monitoring va ichki nazorat bo’limi Kadrlar tayorlashning milliy dasturida belgilangan vazifalarning, shu jumladan, normativ va direktivalıq hujjatlarning bajarilishi jarayonini nazorat, ularning monitoringini yillik reja asosida olib boradi.

Xozirgi kunda bo’lim tomonidan O’zbekston Respublikasi Qonunlari, O’zbekston Respublikasi Prezidenti farmonlari, O’zbekston Respublikasi Prezidenti qarorlari, O’zbekston Respublikasi Prezidenti farmoyishlari, Vazirlar Kengashi qarorlari va farmoyishlari, O’zbeksdan Respublikasi  Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining kollegiya qarorlari, farmoyishlari, filial direktori farmoyishlari va Ilmiy Kengash qarorlarining bajarilishi monitoringini olib boradi.

 1,161 

Paydalı derekler