Maqalalar

TIL – MILLET AYNASÍ

Xalqımızda «Tilge itibar-elge itibar» dep biykarǵa aytılmaydı.

РУЎХЫЙ ҚӘЎИПТЕН САҚЛАНАЙЫҚ

Бүгинги ғалаба хабар қураллары түсинигиниң мәниси күн сайын кеңейип, оның түрлери көбеймекте. Демек, информация майданы да әдеўир кеңейди. Интернет тармақлары...

ЖАҢА ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА КИТАПХАНА ФОНДЫ ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫҚ ҚОЛЛАНБАЛАР МЕНЕН БАЙЫТЫЛМАҚТА

Бәнт болың. Бул дүньядағы ең арзан ҳәм пайдалы дәрилерден бири. Deyl Karnegi Жасларды билимли, озық ойлы ҳәм Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаўда...

ТАЗА САБАҚЛЫҚЛАР МЕНЕН ЖАҢАША ОҚЫТЫЎ

Бүгинги күнде жаслардың оқып билим алыўылары ушын барлық мүмкиншиликлер жаратылған. Заманға сай үскенеленген оқыў ханаларында жаңа педагогикалық технологиялардан пайдаланып, интерактив...

ƏДЕБИЯТ – МИЛЛИЙ ҚӘДИРИЯТ ДƏРЕГИ

Миллий қәдириятлар-тәрбияның ең тәсирли қуралы. Орайлық Азияда жасап, дөретиўшилик еткен данышпан алымлар ҳəм олар дөреткен бийбаҳа шығармалар бүгинги дəўир жəмийети...

Энергияны каяктан аламыз

Хеш нарсе ислемесенде оз-озиннен шаршап, кул-талканын шыгып солып калатугын уакытларын болама?Озге биреу барлык энергиянды сорып алгандай, хеш нарсеге заукын болмай...